Lễ hội xuống đồng - Nét đẹp văn hóa của đồng bào các dân tộc huyện vùng cao Sơn Động

Hiện nay, đồng bào các dân tộc Dao, Tày, Nùng, Sán Chí, Cao Lan... trên địa bàn huyện Sơn Động (Bắc Giang) lưu giữ nhiều lễ hội, phong tục tập quán đậm đà bản sắc văn hóa truyền thống. Tiêu biểu trong số đó là lễ hội xuống đồng.

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/bac-giang-media/415835/le-hoi-xuong-dong-net-dep-van-hoa-cua-dong-bao-cac-dan-toc-huyen-vung-cao-son-dong.html