Lễ hội Xuân hồng dự kiến tiếp nhận 8.000 đơn vị máu

Chương trình Lễ hội Xuân hồng năm nay khởi động từ rất sớm (mùng 9 Tết) và diễn ra liên tục trong 8 ngày tại 3 địa điểm. Trước giờ khai mạc chính thức, trên 2.500 đơn vị máu đã được hiến tặng.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/le-hoi-xuan-hong-du-kien-tiep-nhan-8000-don-vi-mau-111630.htm