Lễ hội đua bò của đồng bào Khmer Nam Bộ

    1 đăng lạiGốc

    ND - Lễ hội đua bò vùng Bảy Núi (An Giang) là một trong những lễ hội được tổ chức hằng năm vào dịp Tết Đôn-ta (lễ cúng ông bà, tưởng nhớ tổ tiên) của đồng bào Khmer Nam Bộ, từ ngày 29-8 đến ngày 1 tháng 9 âm lịch hằng năm.

      Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=131536&sub=81&top=43