Lễ hội các dân tộc thiểu số của người Việt ở Ba Lan

Cộng đồng người Việt Nam ở thành phố Ostrava và Bắc Morava, Ba Lan vừa đón Lễ hội các dân tộc thiểu số mang tên Hòa quyện của các nền văn hóa.

Đây là dự án do tỉnh Moravskoslezs ký phối hợp với Ủy ban Dân tộc thiểu số thành phố Karviná và các tổ chức cộng đồng dân tộc thiểu số sống ở Karviná gồm Việt Nam, Bulgaria, Slovakia, Ba Lan, Rome và Hungary tổ chức.

Phần biểu diễn của cộng đồng Việt Nam với múa Việt Nam quê hương tôi, Trống cơm và các làn điệu dân ca quan họ đã để lại nhiều ấn tượng cho người tham dự.