Lễ giao, nhận quân diễn ra trong các ngày từ 25 đến 27-2

Thực hiện Quyết định số 82/2023/QĐ-TTg ngày 4-10-2023 của Thủ tướng Chính phủ và các quyết định của cấp trên về việc gọi công dân nhập ngũ năm 2024, trong các ngày từ 25 đến 27-2, thanh niên cả nước sẽ lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự (NVQS), bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Trong đó, ngày 25-2 sẽ có 30 tỉnh, thành chủ yếu là các quân khu 1, 3 và 4/9 tỉnh, thành của Quân khu 2 giao quân. Ngày 26-2 có 7 tỉnh, thành phố, trong đó có Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội giao quân. Ngày
27-2, các địa phương còn lại gồm các tỉnh, thành phố, trong đó có Đồng Nai, thuộc Quân khu 7 và 5/9 tỉnh của Quân khu 2 sẽ tổ chức giao quân.

Hội đồng NVQS các địa phương trong cả nước chuẩn bị chu đáo mọi mặt phục vụ lễ giao quân đạt chỉ tiêu, yêu cầu và tuyệt đối an toàn.

Nam Anh

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/chinh-tri/luc-luong-vu-trang/202402/le-giao-nhan-quan-dien-ra-trong-cac-ngay-tu-25-den-27-2-3394771/