Lễ đón Thủ tướng Campuchia Hun Sen thăm chính thức Việt Nam

Sáng 7/12, tại Phủ Chủ tịch, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Lễ đón Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Techo Hun Sen thăm chính thức Việt Nam từ ngày 6-8/12.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đón Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen tại lễ đón. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen tại lễ đón. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Thiếu nhi Hà Nội vẫy cờ hai nước, chào mừng chuyến thăm chính thức tới Việt Nam của Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Techo Hun Sen. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen với thiếu nhi Hà Nội tại lễ đón. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen trên bục danh dự, thực hiện nghi lễ chào cờ. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen trên bục danh dự, thực hiện nghi lễ chào cờ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen trên bục danh dự, thực hiện nghi lễ chào cờ. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam diễu binh chào mừng chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen trên bục danh dự, thực hiện nghi lễ chào cờ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bắt tay các thành viên chính thức đoàn Campuchia. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bắt tay các thành viên chính thức đoàn Campuchia. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bắt tay các thành viên chính thức đoàn Campuchia. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao đổi thân mật với Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen trên đường đến Trụ sở Chính phủ để hội đàm. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao đổi thân mật với Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen trên đường đến Trụ sở Chính phủ để hội đàm. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao đổi thân mật với Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen trên đường đến Trụ sở Chính phủ để hội đàm. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao đổi thân mật với Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen trên đường đến Trụ sở Chính phủ để hội đàm. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao đổi thân mật với Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen trên đường đến Trụ sở Chính phủ để hội đàm. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen bắt tay các thành viên chính thức đoàn Việt Nam tham dự lễ đón. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen bắt tay các thành viên chính thức đoàn Việt Nam tham dự lễ đón. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen bắt tay các thành viên chính thức đoàn Việt Nam tham dự lễ đón. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen bắt tay các thành viên chính thức đoàn Việt Nam tham dự lễ đón. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen bắt tay các thành viên chính thức đoàn Việt Nam tham dự lễ đón. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen bắt tay các thành viên chính thức đoàn Việt Nam tham dự lễ đón. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen bắt tay các thành viên chính thức đoàn Việt Nam tham dự lễ đón. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

(TTXVN/Vietnam+)