Lễ đón Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc thăm chính thức Việt Nam

Chiều 25/4, tại Hà Nội, Thượng tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam chủ trì Lễ đón Thượng tướng Ngụy Phượng Hòa, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc cùng các thành viên Đoàn.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa duyệt đội danh dự Quân đội Nhân dân Việt Nam. (Ảnh: Trọng Đức - TTXVN)

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngụy Phượng Hòa duyệt đội danh dự Quân đội Nhân dân Việt Nam. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

(Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang hội đàm với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngụy Phượng Hòa. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngụy Phượng Hòa với quan chức cấp cao quân sự hai nước. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Thượng tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Thượng tướng Ngụy Phượng Hòa, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngụy Phượng Hòa. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

(Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngụy Phượng Hòa chứng kiến Lễ ký biên bản ghi nhớ về việc thiết lập quan hệ đơn vị hữu nghị trong lĩnh vực hợp tác Quân sự quốc tế giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Trung Quốc. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngụy Phượng Hòa chứng kiến Lễ ký biên bản ghi nhớ về việc thiết lập quan hệ đơn vị hữu nghị trong lĩnh vực hợp tác quân sự quốc tế giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Trung Quốc. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngụy Phượng Hòa chứng kiến Lễ ký biên bản ghi nhớ về việc thiết lập quan hệ đơn vị hữu nghị trong lĩnh vực hợp tác quân sự quốc tế giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Trung Quốc. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam tiếp Thượng tướng Ngụy Phượng Hòa, Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc đang thăm chính thức Việt Nam.(Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

(Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam tiếp Thượng tướng Ngụy Phượng Hòa, Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc đang thăm chính thức Việt Nam. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/le-don-bo-truong-quoc-phong-trung-quoc-tham-chinh-thuc-viet-nam/707749.vnp