Lễ công bố phê duyệt đồ án Quy hoạch chung đô thị mới Cam Lâm đến năm 2045

Tiếp tục chuyến công tác tại các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ, sáng 2/3, tại thành phố Nha Trang, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tham dự và thực hiện nghi lễ nhấn nút công bố phê duyệt đồ án Quy hoạch chung đô thị mới Cam Lâm đến năm 2045. Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã trao Quyết định số 205 ngày 28 tháng 2 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch chung đô thị mới Cam Lâm đến năm 2045.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/le-cong-bo-phe-duyet-do-an-quy-hoach-chung-do-thi-moi-cam-lam-den-nam-2045-112702.htm