Lễ công bố kết quả nghiên cứu của Chương trình khoa học cấp nhà nước mã số KX.09

Ngày 2.2010, Bộ KH&CN, UBND thành phố Hà Nội, Ban Chủ nhiệm Chương trình KX.09 đã tổ chức Lễ công bố kết quả nghiên cứu của Chương trình khoa học cấp nhà nước “Nghiên cứu, phát huy điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và giá trị lịch sử - văn hóa 1000 năm Thăng Long - Hà Nội phục vụ phát triển toàn diện Thủ đô”, mã số KX.09.

KX.09 do UBND thành phố Hà Nội chủ trì, GS-TS Phùng Hữu Phú làm chủ nhiệm và được triển khai thực hiện từ năm 2005. Chương trình gồm 11 đề tài nghiên cứu các lĩnh vực cụ thể của đời sống Thăng Long - Hà Nội và 1 đề tài có tính tổng kết. Kết quả của KX.09 đã làm rõ được tiềm năng và thực trạng sử dụng các nguồn lực (tự nhiên, kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội) của Thủ đô; những bài học lịch sử nhằm xác định đúng vị trí, vai trò của Thăng Long - Hà Nội trong khai thác gắn với bồi đắp các nguồn lực, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo và quản lý; những thời cơ, thách thức, tầm nhìn đến năm 2050; phát triển Thủ đô với 5 quan điểm, 8 định hướng và 9 giải pháp lớn. 12 đề tài của KX.09 đã được các hội đồng nghiệm thu cấp nhà nước đánh giá cao (8 đề tài xếp loại xuất sắc và 4 đề tài xếp loại khá). KX.09 đã được công bố rộng rãi trong “Tủ sách Thăng Long ngàn năm văn hiến”, được ra mắt cùng ngày tại Thư viện Quốc gia (31 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội) nhân dịp kỷ niệm Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. Tại buổi Lễ, Thứ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Quân đã trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ KH&CN; Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đã trao giấy khen của UBND thành phố cho các tập thể, cá nhân có đóng góp cho sự thành công của KX.09 Tin và ảnh VH