LĐLĐ TP Hà Nội triển khai Chương trình phối hợp công tác

Mới đây, LĐLĐ Thành phố Hà Nội đã có công văn số 638/LĐLĐ gửi tới LĐLĐ các quận, huyện, thị xã, CĐ ngành, CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở để triển khai Chương trình phối hợp công tác giữa LĐLĐ Thành phố với UBND Thành phố; Sở LĐTB & XH, Sở NN & PTNT, BHXH Thành phố, TAND Thành phố Hà Nội, giai đoạn 2016 -2020.

Công văn ghi rõ, để thực hiện tốt công tác chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ; thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội CĐ Thành phố Hà Nội lần thứ XV, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, phát triển KT–XH của thành phố và thực hiện hiệu quả Chương trình phối hợp công tác giữa LĐLĐ Thành phố với UBND Thành phố; Sở LĐTB & XH, Sở NN & PTNT, BHXH Thành phố, TAND Thành phố Hà Nội, ban Thường vụ LĐLĐ Thành phố yêu cầu LĐLĐ các quận, huyện, thị xã, CĐ ngành, CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ cơ bản.

Cụ thể, ban Thường vụ LĐLĐ Thành phố yêu cầu LĐLĐ các quận, huyện, thị xã, CĐ ngành, CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở xây dựng thành văn bản riêng để triển khai, chỉ đạo tới 100% các CĐ cơ sở trực thuộc để CĐ cơ sở chủ động phối hợp với người đứng đầu cơ quan, đơn vị, người sử dụng LĐ trong doanh nghiệp tổ chức, thực hiện tốt chức năng chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ và xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp ổn định, phát triển.

LĐLĐ các quận, huyện, thị xã, CĐ ngành thực hiện tốt quyền và trách nhiệm của CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở theo Bộ luật LĐ, Luật CĐ (năm 2012) về thực hiện quyền đại diện tập thể NLĐ tại nơi làm việc đối với các đơn vị, doanh nghiệp chưa có tổ chức CĐ cơ sở khi NLĐ ở đó yêu cầu.

Ngoài ra LĐLĐ Thành phố Hà Nội yêu cầu LĐLĐ các quận, huyện, thị xã, CĐ ngành, CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở triển khai thực hiện ký kết các Chương trình, Quy chế phối hợp công tác nêu trên trong tháng 10/2016. Định kỳ báo cáo kết quả 6 tháng (trước ngày 10/6), báo cáo năm (trước ngày 20/11) về LĐLĐ Thành phố.

Mai Hương