LĐLĐ tỉnh Thái Bình: Tập huấn nghiệp vụ công tác Công đoàn năm 2016

Trong hai ngày 8-9.11.2016, LĐLĐ tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Công đoàn cho toàn thể cán bộ công đoàn chuyên trách. Về dự có các đồng chí lãnh đạo LĐLĐ tỉnh và 120 cán bộ CĐ chuyên trách.

Đồng chí Lê Thị Phượng - Trưởng Ban tài chính LĐLĐ tỉnh triển khai các nghị quyết

Ngày 8.11, các đại biểu được nghe đồng chí Lê Thị Phượng – Trưởng Ban tài chính LĐLĐ tỉnh triển khai Quyết định số 1699/QĐ - TLĐ về “ban hành quy định về nguyên tắc xây dựng dự toán năm 2017”; Triển khai hướng dẫn số 166/HD-TLĐ về “xây dựng dự toán tài chính năm 2017”; Thông qua hướng dẫn xây dựng dự toán tài chính công đoàn năm 2017 của LĐLĐ tỉnh Thái Bình; Triển khai nghị quyết 9c/NQ-BCH ngày 18.10.2015 của BCH TLĐ (khóa XI) về điều chỉnh giảm tỷ trọng chi hành chính, hoạt động phong trào tại các cấp CĐ để tạo nguồn kinh phí cho đầu tư xây dựng các thiết chế của CĐ phục vụ đoàn viên, CNVCLĐ các KCN, KCX.; Phổ biến việc mua sắm tài sản của Nhà nước theo phương tức tập trung( Quyết định 58/2015/QĐ-TTg, Quyết định 08/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư 34/2016/TT-BTC, Thông tư 35/2016/TT-BTC của Bộ tài chính; Nghị định 192/2013/NĐ-CP và Thông tư 162/2014/TT-BTC của Bộ tài chính); Thực trạng về công tác tài chính công đoàn hiện nay, nhiệm vụ, biện pháp thực hiện.

Cũng trong lần tập huấn này, các đại biểu sẽ nghe đồng chí Bùi Xuân Vinh – Phó chủ tịch LĐLĐ tỉnh giới thiệu về trang thông tin điện tử của LĐLĐ tỉnh Thái Bình.

Ngày 9.11, các đại biểu tiếp tục nghe đồng chí Lê Thị Phượng – Trưởng Ban tài chính LĐLĐ hướng dẫn nghiệp vụ kế toán và triển khai thực hành trên máy, viết thu hoạch.

Đây là chương trình tập huấn thường niên của LĐLĐ tỉnh về nghiệp vụ công tác tài chính cũng như triển khai những văn bản mới của Nhà nước về công tác tài chính, thông qua đó các đại biểu sẽ nắm rõ hơn về nghiệp vụ tài chính cũng như những sự thay đổi công tác tài chính trong tình hình mới.

Khắc Tuấn - Bá Mạnh