LĐLĐ tỉnh Quảng Trị: Nâng cao kiến thức, kỹ năng cho mạng lưới an toàn vệ sinh viên

Ngày 1.12, LĐLĐ tỉnh Quảng Trị phối hợp với Phân viện Bảo hộ lao động và Bảo vệ môi trường (BHLĐ&BVMT) miền Trung - Tây Nguyên, Sở Tài nguyên môi trường tỉnh Quảng Trị tổ chức lớp huấn luyện an toàn vệ sinh lao động và bảo vệ môi trường. Gần 100 người làm công tác phụ trách an toàn vệ sinh lao động (còn gọi là an toàn vệ sinh viên) tại các doanh nghiệp trên địa bàn đã tham dự lớp huấn luyện.

Lớp học nâng cao kiến thức, kỹ năng cho mạng lưới an toàn vệ sinh viên. Ảnh: HT.

Các học viên tham dự lớp huấn luyện được cán bộ của phân viện BHLĐ&BVMT miền Trung - Tây Nguyên và Sở Tài nguyên môi trường tỉnh Quảng Trị quán triệt mục đích, ý nghĩa công tác an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và hệ thống chính sách pháp luật về an toàn vệ sinh lao động.

Ông Nguyễn Đăng Bảo - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Trị phát biểu khai mạc lớp huấn luyện.

Đặc biệt, những người làm công tác phụ trách ATVSLĐ cũng được trau dồi thêm kỹ năng và phương pháp hoạt động. Kết thúc một ngày tham dự lớp huấn luyện, các học viên đã viết bài thu hoạch và được cấp Giấy chứng nhận hoàn thành khóa huấn luyện.

Ông Nguyễn Đăng Bảo - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh, việc trang bị kiến thức và kỹ năng hoạt động cho những người làm công tác phụ trách ATVSLĐ tại các doanh nghiệp là hết sức cần thiết. Nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của người sử dụng lao động, người lao động trong công tác ATVSLĐ, góp phần giảm thiểu tai nạn lao động và từng bước cải thiện điều kiện làm việc của người lao động.

Hưng Thơ