LĐLĐ tỉnh Long An: Lớp huấn luyện “Tư duy tích cực, tinh thần mạnh mẽ”

Trong 2 ngày 10 - 11.11, LĐLĐ Long An phối hợp với Cty CP Giáo dục Ước Mơ Xanh tổ chức lớp huấn luyện đào tạo kỹ năng sống cho cán bộ CĐ cấp trên cơ sở với chủ đề “Tư duy tích cực và tinh thần mạnh mẽ”.

Khóa học nhằm giúp cán bộ CĐ tăng cường kỹ năng làm việc, giao tiếp ứng xử để hoàn thành tốt nhiệm vụ bằng cách trang bị tư duy tích cực, tinh thần mạnh mẽ, nắm vững chìa khóa giải quyết những mâu thuẫn phát sinh trong công việc.