LĐLĐ tỉnh Hải Dương: Giúp 10 lao động được trở lại làm việc

Theo báo cáo của LĐLĐ tỉnh, từ đầu năm đến nay, UBKT CĐ các cấp đã giúp BCH, Ban Thường vụ cùng cấp tiến hành hơn 800 cuộc kiểm tra chấp hành Điều lệ CĐ, trong đó kiểm tra đồng cấp là 382 cuộc, kiểm tra cấp dưới là 464 cuộc; kiểm tra quản lý tài chính, tài sản CĐ được 941 cuộc (kiểm tra đồng cấp 529 cuộc, kiểm tra cấp dưới 412 cuộc).

LĐLĐ tỉnh Hải Dương: Giúp 10 lao động được trở lại làm việc - Ảnh 1

Bên cạnh đó, các cấp CĐ cũng tiếp 73 người và nhận 48 đơn khiếu nại, tố cáo; giải quyết và tham gia giải quyết dứt điểm các đơn thư khiếu nại, tố cáo; can thiệp, bảo vệ được 10 người trở lại làm việc, 278 người được hưởng thêm quyền lợi và 1 người được hạ mức kỷ luật.

V.N