LĐLĐ tỉnh Bắc Kạn: Thành lập mới 4 công đoàn cơ sở

LĐLĐ tỉnh và các LĐLĐ huyện, thành phố, CĐ ngành thường xuyên tuyên truyền phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS.

LĐLĐ tỉnh Bắc Kạn: Thành lập mới 4 công đoàn cơ sở - Ảnh 1

Trong quý, thành lập mới 4 CĐCS, gồm: CĐCS Cty Bảo Việt Nhân thọ Bắc Kạn, CĐCS Cty TNHH MTV quản lý, khai thác công trình thủy lợi, CĐCS Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, CĐCS trường TH & THCS; kết nạp 13 đoàn viên; giải thể 2 công đoàn cơ sở. Các cấp CĐ thường xuyên kiện toàn BCH, nâng cao chất lượng hoạt động CĐCS. Toàn tỉnh, tổ chức 8 lớp tập huấn nghiệp vụ công tác CĐ cho 765 cán bộ CĐ. Chỉ đạo 13 CĐCS đến nhiệm kỳ tổ chức đại hội...

L.Nguyên