LĐLĐ tỉnh Bắc Giang và Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh: Triển khai hội thi sáng tạo kỹ thuật

LĐLĐ tỉnh Bắc Giang và Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bắc Giang vừa tổ chức Lễ ký kết chương trình phối hợp triển khai Hội thi Sáng tạo kỹ thuật lần thứ 8 năm 2018-2019.

Đồng chí Nguyễn Văn Cảnh – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh (hàng đầu, bên phải) và đồng chí Nguyễn Văn Thi – Chủ tịch Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh (hàng đầu, bên trái) ký kết chương trình phối hợp. Ảnh: PV

Tham dự lễ ký kết có các đồng chí Nguyễn Văn Cảnh- Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; Nguyễn Văn Thi – Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh cùng các đồng chí Phó Chủ tịch, Trưởng các ban, Chủ nhiệm UBKT LĐLĐ tỉnh, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bắc Giang.

Theo chương trình ký kết, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh chủ động cung cấp bộ tài liệu tuyên truyền, các văn bản liên quan đến hội thi cho LĐLĐ tỉnh; đẩy mạnh các hoạt động tuyên tuyền và phổ biến kiến thức khoa học công nghệ, hỗ trợ các giải pháp sáng tạo, sáng kiến cải tiến kỹ thuật được nhân rộng và áp dụng rộng rãi trong sản xuất, đời sống trên địa bàn tỉnh; phối hợp với LĐLĐ tỉnh kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn và tư vấn, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân tham gia hội thi.

LĐLĐ tỉnh sẽ tuyên truyền, triển khai nội dung của Hội thi đến các cấp CĐ, cán bộ, đoàn viên, công chức, viên chức, lao động trên địa bàn tỉnh; phát động phong trào thi đua lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật đồng thời vận động đoàn viên, công chức, viên chức, lao động có các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, giải pháp, đề tài, công trình nghiên cứu tham gia Hội thi; phối hợp cùng Liên hiệp hội và Ban Tổ chức Hội thi định kỳ đôn đốc, kiểm tra việc triển khai Hội thi trong các cấp CĐ; hướng dẫn tác giả đoạt giải nhất, nhì, ba của Hội thi hoàn thiện hồ sơ đề nghị Tổng LĐLĐ tặng bằng Lao động sáng tạo.

Chương trình nhằm thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo, động viên, khuyến khích công chức, viên chức, lao động tích cực tham gia Hội thi, đưa các sáng kiến cải tiến kỹ thuật ứng dụng vào sản xuất và đời sống, góp phần cải thiện điều kiện làm việc, tăng năng suất, hiệu quả lao động, học tập, sản xuất, kinh doanh.

Thanh Loan -Q.Chi