LĐLĐ tỉnh Bắc Giang ký Quy chế phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh

LĐLĐ và BHXH tỉnh vừa tổ chức Lễ ký kết Quy chế phối hợp về trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu trong việc khởi kiện ra tòa đối với các hành vi vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN, đồng thời đánh giá kết quả sau 1 năm thực hiện Quy chế phối hợp công tác giai đoạn 2015-2020.

LĐLĐ tỉnh Bắc Giang ký Quy chế phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh - Ảnh 1

Thực hiện Quy chế phối hợp công tác giai đoạn 2015 - 2020, LĐLĐ và BHXH tỉnh đã chú trọng thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN; việc tập huấn nghiệp vụ, trang bị những kiến thức về chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, BHTN được triển khai kịp thời, đã góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ CĐ và cán bộ phụ trách công tác BHXH của các doanh nghiệp để thực hiện và giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách về BHXH, BHYT, BHTN của người sử dụng lao động và người lao động.

Hoạt động phối hợp kiểm tra, giám sát thực hiện các quy định của Luật CĐ, Luật BHXH tại các doanh nghiệp đạt kết quả cao; phối hợp giải quyết tốt các đơn thư khiếu nại của người lao động liên quan đến lĩnh vực bảo hiểm. Thông qua các hoạt động phối hợp kiểm tra, giám sát, giải quyết các đơn thư khiếu nại, các hành vi vi phạm của doanh nghiệp được phát hiện và chấn chỉnh kịp thời, qua đó đã bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, góp phần xây dựng mối quan hệ hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp.

Theo đánh giá của lãnh đạo hai đơn vị, việc ký kết Quy chế phối hợp về trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu trong việc khởi kiện ra tòa đối với các hành vi vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN là cần thiết và có ý nghĩa thiết thực, không chỉ nâng cao vai trò, vị thế của các tổ chức Công đoàn ở các đơn vị sử dụng lao động mà còn tạo niềm tin cho người lao động, từ đó phát triển, mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN.

Quang Tuấn