LĐLĐ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Tuyên truyền pháp luật cho 700 công nhân lao động

Từ đầu năm đến nay, LĐLĐ tỉnh đã tổ chức 3 lớp tuyên truyền pháp luật LĐ và CĐ cho hơn 700 CNLĐ tại các KCN.

Các CNLĐ đã được tuyên truyền về Luật CĐ năm 2012; các chế độ, chính sách đối với NLĐ; những điểm mới của Bộ luật LĐ năm 2012 về HĐLĐ, tiền lương; đối thoại tại nơi làm việc, TƯLĐTT; an toàn LĐ, vệ sinh LĐ; những quy định đối với LĐ nữ, LĐ chưa thành niên và LĐ khác; giải quyết tranh chấp LĐ... Dự kiến, từ nay đến cuối năm, LĐLĐ tỉnh sẽ tiếp tục tổ chức 3 lớp tuyên truyền pháp luật cho khoảng 800 CNLĐ tại huyện Tân Thành và các KCN trên địa bàn tỉnh.