LĐLĐ tỉnh An Giang: Sắp thành lập Công đoàn các khu công nghiệp

Tại hội nghị lần thứ X diễn ra chiều 5.10, BCH LĐLĐ tỉnh An Giang khóa IX (nhiệm kỳ 2013 - 2018) đã thống nhất thông qua đề án thành lập CĐ các KCN để BTV LĐLĐ tỉnh xin chủ trương BTV Tỉnh ủy, Tổng LĐLĐVN.

Tại hội nghị, các đại biểu cho rằng 2 KCN đang hoạt động là KCN Bình Hòa (huyện Châu Thành) và KCN Bình Long (huyện Châu Phú) hiện có 13 doanh nghiệp đang hoạt động với 8.710 CNLĐ, có 12 CĐCS với 4.775 đoàn viên (dự kiến đến cuối 2016 sẽ có thêm 2 doanh nghiệp đi vào hoạt động, tăng thêm 2.700 CNLĐ) nên rất cần có sự tập hợp, chỉ đạo sâu sát của tổ chức CĐ. Theo đề án, dự kiến BCH CĐ các KCN có 9 người, trước mắt bố trí 3 cán bộ chuyên trách (trong biên chế chung của LĐLĐ tỉnh, LĐLĐ huyện, không tăng thêm biên chế mới).

LỤC TÙNG