LĐLĐ Thường Tín: Luôn chăm lo đời sống CNVCLĐ

Theo LĐLĐ huyện Thường Tín nhờ sự chỉ đạo sát sao của LĐLĐTP Hà Nội, của Huyện ủy Thường Tín cũng như sự sáng tạo công tác nên 9 tháng qua, LĐLĐ huyện đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra; trong đó nổi bật là công tác chăm lo, bảo vệ, quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động (NLĐ).

Cụ thể, trong 9 tháng qua, LĐLĐ huyện đã đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật lao động, luật công đoàn, luật BHXH và các chế độ chính sách liên quan đến NLĐ để từ đó phát hiện các vi phạm, kịp thời giải quyết các vướng mắc, kiến nghị của CNVCLĐ nhằm giúp NLĐ yên tâm làm việc.

LĐLĐ Thường Tín: Luôn chăm lo đời sống CNVCLĐ - Ảnh 1

Bên cạnh đó, các cấp công đoàn còn thực hiện rà soát CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn để báo cáo cấp trên kịp thời hỗ trợ nguồn vốn để nâng cao thu nhập.

Ngoài ra, công tác tuyên truyền giáo dục, học tập nâng cao trình độ tay nghề, duy trì hiệu quả mô hình hoạt động cụm văn hóa thể thao, phong trào thi đua “lao động giỏi”, “lao động sáng tạo”, “công nhân giỏi” cũng được LĐLĐ huyện triển khai và được CBVCLĐ tích cực hưởng ứng. 9 tháng qua, đã có 185 CNLĐ được khen thưởng cấp cơ sở, 32 CNLĐ, 9 sáng kiến được LĐLĐ huyện biểu dương.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2016, từ nay đến cuối năm, LĐLĐ huyện Thường Tín tập trung chỉ đạo CĐCS làm tốt một số nội dung: Tiến hành thành lập điểm sinh hoạt văn hóa công nhân tại thôn Bình Vọng xã Văn Bình; CĐCS phối hợp với chính quyền đẩy mạnh các phong trào thi đua phấn đấu thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu KT-XH huyện; phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra việc thực hiện chế độ chính sách liên quan đến quyền lợi ích, hợp pháp chính đáng của CNVCLĐ; vận động CNVCLĐ tích cực tham gia các hoạt động xã hội, nhân đạo…

Hồng Hải