LĐLĐ Quảng Bình: Bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ công đoàn

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Lê Phi Long

LĐLĐ Quảng Bình: Bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ công đoàn - Ảnh 1

Hội nghị đã nghe đại diện Sở Tư pháp tỉnh triển khai các nội dung cơ bản của Bộ Luật Dân sự năm 2015, Bộ Luật Tố tụng dân sự và Luật Tố tụng hành chính năm 2015.

Đây là những bộ luật quan trọng trong hệ thống pháp luật của Nhà nước ta, có tác động trong việc điều chỉnh các mối quan hệ dân sự cơ bản của xã hội, mỗi công dân và của các gia đình; đồng thời là một trong những bộ luật quan trọng về hoạt động tố tụng theo tinh thần Hiến pháp 2013, thể chế hóa các chủ trương, quan điểm, đường lối của Đảng về cải cách tư pháp, cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp về tổ chức và hoạt động của Tòa án nhân dân nhằm xây dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh.

Theo đó, việc triển khai thi hành các bộ luật là rất cần thiết và quan trọng, nhằm đưa các bộ luật đi vào cuộc sống, phát huy giá trị thực tiễn. Trong đó cần chú trọng vào tổ chức tập huấn chuyên sâu đối với các tổ chức pháp chế của các bộ, ngành; các cơ quan thi hành án dân sự, bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý và cơ quan khác trong ngành Tư pháp.

Ông Nguyễn Lương Bình – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Bình cho biết, thông qua hội nghị tập huấn đã góp phần quan trọng giúp các báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh nắm rõ những nội dung của các bộ luật, qua đó vận dụng có hiệu quả vào quá trình thực hiện nhiệm vụ.

LÊ PHI LONG