LĐLĐ Ninh Thuận: Tập huấn nghiệp vụ kiểm tra cho 80 cán bộ công đoàn

Ngày 6. 10, LĐLĐ tỉnh Ninh Thuận tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra công đoàn năm 2016. Lớp tập huấn có 80 học viên cán bộ CĐ các cấp.

Chương trình tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra năm 2016 kết hợp phương pháp tiếp cận truyền thống và thực tế thu hút đông các học viên tham gia (ảnh: Lý Thanh)

Các học viên nghiên cứu 3 chuyên đề gồm: Công tác kiểm tra và hoạt động của Ủy Ban Kiểm tra Công đoàn; Công đoàn giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo; Công tác kiểm tra tài chính công đoàn. Điểm mới của lớp tập huấn năm nay là kiến thức được truyền tải kết hợp hài hòa giữa phương pháp truyền thống và phương pháp tích cực. Bên cạnh lý thuyết, học viên chia theo tổ, làm việc theo nhóm trình bày giải quyết tình huống thực tế…

Ông Kiều Đình Minh, chủ tịch LĐLĐ tỉnh Ninh Thuận cho biết, “ với những điểm mới, thực tiễn lớp tập huấn sẽ giúp CBCĐ, cán bộ ủy ban kiểm tra nắm vững các quy định, kỹ năng hoạt động kiểm tra… để triển khai thực hiện có hiệu quả các chức năng, nhiệm vụ tại đơn vị, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công đoàn các cấp trong tình hình mới”.

Lớp tập huấn kết thúc vào ngày 7.10.

Lý Thanh