LĐLĐ huyện Thường Tín tập huấn nghiệp vụ công tác cho gần 800 cán bộ Công đoàn cơ sở

Mới đây, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện Thường Tín đã phối hợp cùng Trung tâm Chính trị huyện tổ chức Hội nghị tập huấn công tác Công đoàn năm 2024 cho gần 800 đại biểu là ủy viên Ban Chấp hành, ủy viên Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ huyện và Ban Chấp hành các Công đoàn cơ sở.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 với những nội dung trọng tâm như: Mục tiêu phương hướng, các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp xuyên suốt cả nhiệm kỳ mới của tổ chức Công đoàn. Nổi bật, ở Nghị quyết Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII đã chỉ rõ 10 chỉ tiêu hằng năm và nhiệm kỳ, 3 khâu đột phá và 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp.

LĐLĐ huyện Thường Tín tập huấn nghiệp vụ công tác cho gần 800 cán bộ Công đoàn cơ sở.

LĐLĐ huyện Thường Tín tập huấn nghiệp vụ công tác cho gần 800 cán bộ Công đoàn cơ sở.

Hội nghị giúp cán bộ Công đoàn cơ sở nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi, những vấn đề mới của Nghị quyết, từ đó đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống và tổ chức thực hiện có hiệu quả, đúng chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, toàn diện.

Cũng tại hội nghị, báo cáo viên đã hướng dẫn nội dung xây dựng, chấm điểm cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa theo những quy định mới.

Với tinh thần học tập nghiêm túc, các đại biểu đã tiếp thu được những nội dung căn bản của Nghị quyết Công đoàn các cấp cùng những kiến thức mới để vận dụng vào thực tiễn hoạt động tại đơn vị.

Anh Tuấn

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/ldld-huyen-thuong-tin-tap-huan-nghiep-vu-cong-tac-cho-gan-800-can-bo-cong-doan-co-so-172222.html