LĐLĐ huyện Phú Xuyên: Nhiều nét mới trong hoạt động công đoàn

Theo đánh giá của lãnh đạo LĐLĐ huyện Phú Xuyên, năm 2016, nhiều nét mới nổi bật trong hoạt động công đoàn là các cấp công đoàn huyện đã có nhiều đổi mới tích cực trong tổ chức các phong trào thi đua, xây dựng công đoàn cơ sở (CĐCS) vững mạnh phù hợp với đặc điểm tình hình của từng loại hình CĐCS.

Trong năm qua, các cấp công đoàn thường xuyên tuyên truyền học tập các đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Nghị quyết 20 BCH TƯ về “Xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH đất nước…

LĐLĐ huyện Phú Xuyên: Nhiều nét mới trong hoạt động công đoàn - Ảnh 1

Hội nghị tuyên dương Gia đình CNVCLĐ tiêu biểu, sáng kiến sáng tạo, công nhân giỏi năm 2016

Các phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được phát triển rộng, lan tỏa trong các CĐCS và CNVCLĐ, đời sống văn hóa tinh thần của người lao động ngày càng được nâng cao.

Công tác xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh được chú trọng. Các cấp công đoàn thường xuyên tổ chức bồi dưỡng, tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ, nhận thức chính trị cho đội ngũ cán bộ CĐCS nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của tổ chức công đoàn trong giai đoạn mới.

Đồng thời tăng cường công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS doanh nghiệp ngoài Nhà nước luôn vượt mức chỉ tiêu Thành phố giao; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, giới thiệu nhiều đoàn viên ưu tú cho Đảng bồi dưỡng, xem xét kết nạp.

Các hoạt động xã hội từ thiện được đông đảo đoàn viên hưởng ứng tham gia như: Xây dựng Quỹ vì người nghèo, Quỹ đền ơn đáp nghĩa; ủng hộ đồng bào lũ lụt, nạn nhân chất độc da cam, hiến máu tình nguyện... Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động xây dựng khu tưởng niệm nghĩa sỹ Hoàng Sa, CNVCLĐ huyện ủng hộ được 96 triệu đồng, đồng bào miền trung hạn hán ngập mặn với số tiền gần 70 triệu đồng.

V.G