LĐLĐ huyện Phú Xuyên khảo sát hoạt động Công đoàn Ngành y tế huyện

Thực hiện Chương trình công tác năm 2016, vừa qua Ban thường vụ - UBKT LĐLĐ huyện Phú Xuyên đã làm việc với Công đoàn Trung tâm y tế, Công đoàn Bệnh viện đa khoa huyện Phú Xuyên về công tác hoạt động công đoàn năm 2016.

Nét nổi bật trong hoạt động công đoàn của hai đơn vị trong thời gian qua là đoàn viên công đoàn đã tham gia tích cực, hiệu quả vào các phong trào thi đua thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đơn vị. BCH công đoàn đã phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo cơ quan tuyên truyền vận động CNVCLĐ, tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, tạo không khí vui tươi phấn khởi, động lực mới thúc đẩy hoàn thành với kết quả các các nhiệm vụ được giao.

Công đoàn Trung tâm y tế tham gia tích cực vào nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh, các chương trình mục tiêu y tế quốc gia, thành phố, y tế cộng đồng, y tế cơ sở… góp phần không để dịch bệnh xảy ra trên địa bàn, hiện có 22/28 y tế xã đạt chuẩn quốc gia, 3 xã dự kiến đạt trong năm 2016.

LĐLĐ huyện Phú Xuyên khảo sát hoạt động Công đoàn Ngành y tế huyện - Ảnh 1

Buổi làm việc giữa LĐLĐ huyện Phú Xuyên với các đơn vị

Công đoàn Bệnh viên đa khoa huyện Phú Xuyên phối hợp với Ban giám đốc Bệnh viện tuyên truyền vận động, tổ chức nhiều phong trào thi đua, cam kết đăng ký thi đua trong thực hiện nhiệm vụ trọng tâm là khám chữa bệnh.

Bệnh viên đã phát huy được cơ sở vật chất trong trị bệnh hại đại, thu hút được người bệnh đến khám chữa bệnh, góp phần giảm tải tuyến trên, đảm bảo kế hoạch sử dụng giường bệnh, đặc biệt là có nhiều chuyển biến tích cực trong việc cải cách hành chính trong đón tiếp, thủ tục khám chữa bệnh, tác phong nghề nghiệp, tinh thần thái độ phục vụ người bệnh, hướng đến sự hài lòng của người bệnh và nhân dân.

Công tác chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên được công đoàn các đơn vị hết sức quan tâm. Công đoàn thường xuyên phối hợp với lãnh đạo cơ quan quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách của Nhà nước đối với người lao động; chủ động đề xuất để đoàn viên được đi học, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, tổ chức thăm hỏi tặng quà kịp thời đoàn viên, gia đình đoàn viên có việc hiếu hỷ, ốm đau, tặng quà con CNVCLĐ học giỏi, Quốc tế Thiếu nhi 1/6… tạo sự tin tưởng, niềm tin của đoàn viên vào tổ chức công đoàn. Công đoàn thường xuyên tổ chức các phong trào VHVN, TDTT nâng cao sự hiểu biết, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho đoàn viên.

Công các xây dựng CĐCS vững mạnh được công đoàn các đơn vị quan tâm. BCH công đoàn thường xuyên có những đổi mới trong công tác chỉ đạo, xây dựng nội dung hoạt động phong phú tạo được sự hưởng ứng của đông đảo đoàn viên.

Công tác xã hội của công đoàn được quan tâm, đoàn viên hưởng ứng tham gia đóng góp ủng hộ các quỹ từ thiện nhân đạo, hiến máu…

H.D