LĐLĐ huyện Mỹ Đức chú trọng xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh

Sáng 29/11, đoàn công tác số 3 của LĐLĐ TP Hà Nội do Phó Chủ tịch Lê Đình Hùng làm Trưởng đoàn đã đi kiểm tra công tác công đoàn (CĐ) và phong trào CNVCLĐ tại LĐLĐ huyện Mỹ Đức.

Báo cáo kết quả hoạt động CĐ năm 2016, Chủ tịch LĐLĐ huyện Mỹ Đức - Đỗ Hữu Hùng cho biết, hiện LĐLĐ huyện đang trực tiếp quản lý 65 CĐCS với tổng số ĐVCĐ là 5.317 người (không tính CĐ khối giáo dục). Ban thường vụ LĐLĐ huyện đã chỉ đạo các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn huyện tổ chức hội nghị CBCC, hội nghị NLĐ năm 2016 các cấp phối hợp với chính quyền đồng cấp tổ chức Hội nghị CBCC, hội nghị NLĐ kết quả có 41/41 đơn vị HCSN, 76/76 trường học tổ chức hội nghị CBCC đạt 100%. 22/24 đơn vị SXKD tổ chức hội nghị NLĐ đạt 91,66%. Kết quả, toàn huyện có 137/139 đơn vị tổ chức đạt 98,58%.

LĐLĐ huyện Mỹ Đức chú trọng xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh - Ảnh 1

Đồng chí Đỗ Hữu Hùng - Chủ tịch LĐLĐ huyện Mỹ Đức báo cáo kết quả hoạt động với đoàn kiểm tra của LĐLĐ TP.

Cũng theo báo cáo, tình hình CNVCLĐ trong huyện Mỹ Đức nhìn chung ổn định, thu nhập cơ bản được đảm bảo, thu nhập bình quân đạt 3.3500.000đ/người/tháng. LĐLĐ huyện đã tích cực triển khai hướng dẫn lập dự án, thẩm định cho vay vốn quốc gia giải quyết việc làm, quỹ trợ vốn công nhân lao động nghèo phát triển kinh tế gia đình năm 2016 đã giải quyết cho 341 lượt CNVCLĐ vay với số vốn 5.556.000 đồng phát triển kinh tế gia đình.

Bên cạnh đó, những nhiệm vụ trong năm 2016 như: Công tác đại diện và bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNBVLĐ; công tác tuyên truyền, giáo dục ĐVCĐ và NLĐ; các phong trào thi đua… đã được các cấp công đoàn trong huyện thực hiện tốt.

LĐLĐ huyện Mỹ Đức chú trọng xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh - Ảnh 2

LĐLĐ huyện Mỹ Đức tiếp thu ý kiến những ý kiến đóng góp, chỉ đạo của đoàn khỏa sát số 3 thuộc LĐLĐ TP.

Đóng góp ý kiến của các ban chuyên môn của LĐLĐ thành phố về các hoạt động năm 2016 của LĐLĐ huyện Mỹ Đức, về cơ bản các ban đều đánh giá cao LĐLĐ huyện trong việc hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra.. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt mạnh đã đạt được, các ban chuyên môn cũng góp ý LĐLĐ huyện một số vấn đề như sau: Tiến độ nộp báo cáo còn chậm; việc thực hiện thỏa ước lao động tập thể tại các doanh nghiệp chưa nhiều.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư thường trực huyện ủy Đỗ Trung Hai đánh giá cao đoàn khảo sát số 3 thuộc LĐLĐ thành phố đã có những đóng góp, nhận xét của rất đầy đủ và sát thực về mọi mặt hoạt động của LĐLĐ huyện. Đồng thời chia sẻ với đoàn khảo sát những khó khăn của LĐLĐ huyện nói riêng và huyện Mỹ Đức nói chung như: Điều kiện kinh tế tại địa phương còn nhiều khó khăn, doanh nghiệp đóng trên địa bàn nhỏ, lẻ và phần lớn là doanh nghiệp gia đình do đó việt phát trển đoàn viên là rất khó khăn. Mặc dù vậy, nhưng LĐLĐ huyện vẫn đảm bảo thực hiện đầy đủ 7 nhiệm vụ trọng tâm đề ra. Nhiều chỉ tiêu thành phố đề ra đều thực hiện tốt và đạt kết quả cao.

LĐLĐ huyện Mỹ Đức chú trọng xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh - Ảnh 3

Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Lê Đình Hùng - Trưởng đoàn kiểm tra số 3 phát biểu kết luận buổi khảo sát.

Sau khi nghe các ý kiến chỉ đạo và đóng gọp, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Lê Đình Hùng đã ghi nhận những kết quả đã đạt được trong năm 2016 của LĐLĐ huyện Mỹ Đức. Cụ thể, LĐLĐ huyện đã làm tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền lợi cho NLĐ, thể hiện ở kết quả hội nghị CBCC và hội nghị NLĐ đạt kết quả cao; thực hiện tốt quy chế phối hợp; đối thoại doanh nghiệp; giúp cho NLĐ vay vốn…

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2017, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Lê Đình Hùng đề nghị LĐLĐ huyện Mỹ Đức cần bám sát và triển khai có hiệu quả 7 nhiệm vụ trọng tâm chương trình công tác của LĐLĐ TP; thực hiện tốt quy chế dân chủ; xây dựng và nâng cao số lượng cũng như chất lượng thỏa ước lao động tập thể; sớm rà soát thành lập các ban nữ công quần chúng tại CĐCS; chỉ đạo CĐCS xây dựng quy chế đối thoại tại nơi làm việc, bám sát và nắm bắt tình hình CNVCLĐ để hạn chế tình trạng đình công, lãn công; triển khai có hiệu quả nhiệm vụ mới là khởi kiện đơn vị nợ đọng BHXH đảm bảo quyền lợi cho NLĐ...

Trang Thu