LDG bất ngờ lỗ ròng gần 18 tỷ đồng trong quý 3

Theo BCTC hợp nhất quý 3/2016 của CTCP Đầu tư LDG (HOSE: LDG), khoản giảm trừ doanh thu đột biến đã khiến doanh thu thuần tụt giảm 60% so với cùng kỳ. Sau khi trừ chi phí, LDG đã lỗ ròng hơn 17.8 tỷ đồng.

LDG bất ngờ lỗ ròng gần 18 tỷ đồng trong quý 3 - Ảnh 1

Theo BCTC hợp nhất quý 3/2016 của CTCP Đầu tư LDG (HOSE: LDG) , khoản giảm trừ doanh thu đột biến đã khiến doanh thu thuần tụt giảm 60% so với cùng kỳ. Sau khi trừ chi phí, LDG đã lỗ ròng hơn 17.8 tỷ đồng.

Cụ thể quý 3, doanh thu của LDG đạt gần 132.2 tỷ đồng, tăng nhẹ 4% so với cùng kỳ 2015. Tuy nhiên, khoản giảm trừ doanh thu lại tăng đột biến hơn 82.7 tỷ đồng (cùng kỳ năm trước chưa tới 3 tỷ đồng), khiến doanh thu thuần của LDG chỉ còn hơn 49.4 tỷ đòng. Theo đó, sau khi trừ giá vốn, LDG quay đầu lỗ gộp hơn 8.2 tỷ đồng.

Mặt khác, chí phí bán hàng giảm 42% xuống còn 4.4 tỷ đồng, trong khi chi phí quản lý tăng 26% lên mức 14.6 tỷ đồng.

Kết thúc quý 3, LDG lỗ ròng hơn 17.8 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ 2015 có lãi ròng 40.4 tỷ đồng. Theo giải trình từ phía Công ty, lợi nhuận sụt giảm là do LDG tái cấu trúc hoạt động kinh doanh, xem xét đầu tư một số dự án mới nên chi phí gia tăng, trong khi một số dự án chưa đủ điều kiện ghi nhận doanh thu theo quy định.

Tổng kết 9 tháng đầu năm, LDG đạt doanh thu thuần 294.8 tỷ đồng, giảm 18% so với cùng kỳ 2015 và tương đương hơn 53% kế hoạch cả năm. Lãi ròng 9 tháng ghi nhận 76 tỷ đồng, giảm 26% và đạt 49% chỉ tiêu cả năm.

Tính đến thời điểm 30/09/2016, khoản mục hàng tồn kho của LDG đang ở mức 1,136 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu kỳ và chiếm hơn 72% tài sản ngắn hạn của Công ty. Bên cạnh đó, LDG cũng đang có gần 579 tỷ đồng tài sản dở dang. Chi phí tồn đọng tập trung tại các dự án The Viva (627 tỷ đồng), dự án Sakura Valley (197 tỷ đồng), dự án khu dân cư Giang Điền (255 tỷ đồng), dự án Grand World- Phú Quốc (318 tỷ đồng) và một số dự án khác.