LCH Nhà báo Cơ quan Trung ương Hội đóng vai trò quan trọng trong mỗi sự kiện của HNBVN

Phát biểu tại Hội Nghị tổng kết hoạt động năm 2023 và Triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Liên chị Hội Nhà báo cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Đức Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam đánh giá cao vai trò của Liên Chi hội trong việc thúc đẩy hoạt động chung, trọng điểm của cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam.

Nguồn Công Luận: https://tv.congluan.vn/lch-nha-bao-co-quan-trung-uong-hoi-dong-vai-tro-quan-trong-trong-moi-su-kien-cua-hnbvn-post292431.html