LB Nga kiên quyết ngăn chặn sự can thiệp từ bên ngoài

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Tổng thống Putin nêu rõ, Moscow sẽ tăng cường sức mạnh của các lực lượng vũ trang "để không ai có thể can thiệp công việc nội bộ của nước Nga".

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=112136&sub=83&top=45