Lấy ý kiến về thí điểm một số cơ chế, chính sách phát triển Đà Nẵng

Các đơn vị liên quan đang tiếp tục lấy ý kiến góp ý cho việc tổ chức mô hình chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng.

Một góc Đà Nẵng nhìn từ trên cao. Ảnh: TTXVN

Một góc Đà Nẵng nhìn từ trên cao. Ảnh: TTXVN

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa tiếp tục lấy ý kiến góp ý cho Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về tổ chức mô hình chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng.

Theo đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp chặt chẽ với UBND thành phố Đà Nẵng và các bộ, ngành rà soát nội dung chính sách, trên nguyên tắc bảo đảm cơ sở lý luận, thực tiễn, khoa học, pháp lý đầy đủ, chính sách thuộc thẩm quyền Quốc hội và phù hợp tình hình thực tế của thành phố.

Điều này nhằm thu hút, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực từ mọi thành phần kinh tế cho phát triển, nhất là phát triển hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội và những vùng, ngành, lĩnh vực kinh tế còn nhiều tiềm năng, lợi thế.

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Duy Đông cho biết: Thành phố Đà Nẵng cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban soạn thảo, Tổ biên tập rà soát kỹ các nội dung, các chính sách bảo đảm sự ổn định và tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Theo đó, các cơ chế, chính sách phải có trọng tâm, trọng điểm, tạo ra động lực mới, đột phá để tạo điều kiện cho thành phố phát huy vai trò là đầu tàu, dẫn dắt phát triển kinh tế của vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ.

Đại diện Bộ Nội vụ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng cũng đã tập trung đóng góp ý kiến vào các cơ chế, chính sách về quản lý quy hoạch. Đồng thời, quản lý đầu tư; thí điểm thành lập Khu thương mại tự do Đà Nẵng, để thực hiện các mục tiêu thu hút đầu tư, phát triển hoạt động sản xuất, dịch vụ hậu cần cảng, logistics, thương mại - dịch vụ, kinh doanh hàng miễn thuế; quản lý đô thị, tài nguyên, môi trường, đất đai, thuế.

Theo đó, khu thương mại tự do Đà Nẵng là khu chức năng, được thành lập để thực hiện các mục tiêu thu hút đầu tư, phát triển hoạt động sản xuất, dịch vụ hậu cần cảng, logistics, thương mại - dịch vụ, kinh doanh hàng miễn thuế; bao gồm các khu chức năng: sản xuất; hậu cần cảng - logistics; thương mại và dịch vụ.

Cùng với đó, các đại biểu cũng làm rõ thêm các vấn đề liên quan đến trung tâm tài chính; thu hút nhà đầu tư và thu hút nguồn nhân lực làm việc trong ngành bán dẫn. Việc hình thành khu thương mại tự do được kỳ vọng sẽ tạo ra đột phá cho phát triển ngành dịch vụ, vốn là một trong những lĩnh vực thế mạnh và chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu ngành kinh tế của thành phố.

Về thu hút đầu tư vào lĩnh vực bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, Đà Nẵng mong muốn tiên phong trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho lĩnh vực này, góp phần vào việc thực hiện mục tiêu đào tạo 50 nghìn kỹ sư ngành bán dẫn của Chính phủ.

Ngoài ra, nhiều ý kiến đóng góp cũng làm rõ hơn nội dung, nội hàm về chính sách giao đất, cho thuê đất và được cho thuê lại đất đối với tổ chức sự nghiệp công lập được giao quản lý và kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp quy định tại khoản 9 Điều 1 dự thảo Nghị quyết hay mức ưu đãi, thời hạn áp dụng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án đầu tư trong Khu thương mại tự do Đà Nẵng được áp dụng tương tự dự án đầu tư trong khu kinh tế theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp.

Thúy Hiền/BNEWS/TTXVN

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/lay-y-kien-ve-thi-diem-mot-so-co-che-chinh-sach-phat-trien-da-nang/329915.html