Lấy ý kiến về chế độ, chính sách cho giáo viên – Tổng phụ trách Đội

– Sáng 13/8 tại Hà Nội, Hội đồng Đội Trung ương tổ chức Hội nghị lấy ý kiến về chế độ, chính sách cho giáo viên – Tổng phụ trách Đội.

Tham dự Hội nghị có chuyên viên các sở Giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo các trường Đoàn, Đội và đại diện cho đội ngũ giáo viên – Tổng phụ trách Đội trong cả nước. Theo thống kê, toàn quốc hiện có khoảng 27 nghìn giáo viên – Tổng phụ trách Đội. Công việc vất vả nhưng nhìn chung, xoay quanh đối tượng này vẫn còn nhiều vấn đề liên quan đến chế độ, chính sách cần sớm được tháo gỡ.Chẳng hạn như chế độ phụ cấp; quy định về số tiết dạy chuyên môn; kinh phí cho hoạt động Đội trong nhà trường; quy chế phối hợp giữa ngành giáo dục và Hội đồng Đội các cấp... còn nhiều bất cập. Tại Hội nghị, nhiều đại biểu có thực tế lâu năm là giáo viên – Tổng phụ trách Đội, thậm chí có trường hợp đã gắn bó với công tác này đến gần 40 năm, đã đóng góp ý kiến làm rõ những hạn chế trong các quy định về chế độ, chính sách dẫn đến khó khăn khi triển khai công việc cũng như những thiệt thòi của giáo viên – Tổng phụ trách Đội, mặt khác “hiến kế” để khắc phục những hạn chế đang diễn ra hiện nay. Những ý kiến này đã được đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội đồng Đội Trung ương nghiêm túc tiếp thu từ đó có những kiến nghị phù hợp với tình hình thực tế nhằm động viên kịp thời giáo viên – Tổng phụ trách Đội tiếp tục đóng góp cho công tác Đội và phong trào thiếu nhi./.