Lấy ý kiến vào dự thảo Nghị quyết về 'Xây dựng đội ngũ cán bộ tham mưu các cơ quan Đảng ở T.Ư'

Chiều 10-11, tại Hà Nội, Ban Tổ chức T.Ư tổ chức hội nghị tham gia góp ý kiến vào dự thảo Tờ trình Bộ Chính trị và dự thảo Nghị quyết của Bộ Chính trị về “Xây dựng đội ngũ cán bộ tham mưu các cơ quan Đảng ở T.Ư”. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư, chủ trì hội nghị. Đông đảo đại diện lãnh đạo các ban, cơ quan Đảng ở T.Ư; lãnh đạo vụ tổ chức - cán bộ các ban, cơ quan đảng ở T.Ư; lãnh đạo Ban và lãnh đạo một số đơn vị của Ban Tổ chức T.Ư và Tổ biên tập Đề án tham dự.

Lấy ý kiến vào dự thảo Nghị quyết về 'Xây dựng đội ngũ cán bộ tham mưu các cơ quan Đảng ở T.Ư' - Ảnh 1

Sau khi ghi nhận những ý kiến tham gia thảo luận của các đại biểu, đồng chí Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn xác định cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng, gắn liền với vận mệnh của Đảng, của đất nước và chế độ, là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng. Những năm qua, hơn 3.700 cán bộ, công chức viên chức làm công tác tham mưu ở 23 cơ quan Đảng ở T.Ư (tính đến hết quý IV-2014) không ngừng phấn đấu, rèn luyện, phát huy tài năng, trí tuệ thực hiện nhiệm vụ được giao, đóng góp không nhỏ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước. Tuy nhiên, so với yêu cầu đòi hỏi, đội ngũ cán bộ tham mưu và công tác xây dựng đội ngũ cán bộ tham mưu còn nhiều bất cập, hạn chế cần khắc phục để tạo ra những sản phẩm tham mưu đạt hiệu quả ở tầm chiến lược, đột phá hơn nữa.

Đồng chí Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Trên cơ sở tiếp thu Đề tài khoa học đã báo cáo Hội đồng khoa học các ban Đảng ở T.Ư năm 2015, Đề án đã qua nhiều lần tiếp thu, bổ sung, điều chỉnh, lấy ý kiến đóng góp, lần này tiếp tục đưa ra lấy ý kiến của các cơ quan Đảng ở T.Ư.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính nêu rõ: Để nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động tham mưu ở các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ở T.Ư trong giai đoạn 2016-2026, Tổ biên tập tiếp tục rà soát kỹ, chỉnh sửa Đề án, hoàn thiện Tờ trình và dự thảo Nghị quyết để sớm báo cáo Bộ Chính trị xem xét, ban hành Nghị quyết về “Xây dựng đội ngũ cán bộ tham mưu các cơ quan Đảng ở T.Ư”.