Lấy ý kiến vào Đề án đổi mới, hoàn thiện tổ chức, bộ máy, cán bộ

  Báo Quảng Ninh
  1 liên quanGốcQuảng Ninh

  Sáng 14/5, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị lấy ý kiến vào dự thảo Đề án 'Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tỉnh Quảng Ninh theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030'. Đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí: Vi Ngọc Bích, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Bùi Văn Khắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Vũ Quyết Tiến, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

  Đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, phát biểu tại hội nghị.

  Theo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Đề án được xây dựng trên cơ sở các chỉ thị, nghị quyết, quyết định, chủ trương của Trung ương, của tỉnh, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Chương trình số 06 ngày 19/8/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhằm tiếp tục hoàn thiện, đổi mới tổ chức bộ máy hệ thống chính trị của tỉnh theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phấn đấu đến năm 2025 giảm 10% số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách, giảm 10% đơn vị sự nghiệp và có ít nhất 20% đơn vị sự nghiệp tự chủ tài chính.

  Các đại biểu đã tập trung thảo luận, trao đổi, làm rõ những thuận lợi, khó khăn khi thực hiện sắp xếp, cơ cấu lại mô hình tổ chức của một số cơ quan, đơn vị, nhất là việc đề xuất thực hiện mô hình trường liên cấp 1,2 ở một số địa phương; các tiêu chí xây dựng trường (lớp) chất lượng cao gắn với việc thực hiện đề án tự chủ tài chính trong các cơ sở giáo dục đào tạo trên địa bàn tỉnh, tập trung đối với các trường mầm non, trung học phổ thông công lập ở khu vực đô thị, những nơi có điều kiện… nhằm nâng cao chất lượng dạy và học.

  Các đại biểu tham dự hội nghị.

  Đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu tổ Đề án tiếp thu đầy đủ các ý kiến tham gia đóng góp để hoàn thiện Đề án trình báo cáo Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xem xét, cho ý kiến. Ngay sau cuộc họp này, yêu cầu Chủ tịch UBND các địa phương, giám đốc các sở, ngành phải trực tiếp ký văn bản gửi về tỉnh: Thể hiện rõ quan điểm về các nội dung, mô hình tổ chức và các giải pháp mà Đề án đang đề cập. Đồng thời UBND các địa phương sớm phê duyệt Đề án tự chủ tài chính của các trường học trong tháng 6/2022 làm cơ sở để các trường học triển khai thực hiện ngay từ năm học 2022-2023. HĐND tỉnh chỉ đạo các ban HĐND tỉnh, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan để tham mưu cho HĐND tỉnh ban hành các chính sách hỗ trợ liên quan đến thực hiện Đề án phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

  Mạnh Trường

  Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/lay-y-kien-vao-de-an-doi-moi-hoan-thien-to-chuc-bo-may-can-bo-3187038.html