Lấy ý kiến truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân cho Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên

Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương (Bộ Nội vụ) đang lấy ý kiến nhân dân về việc truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân đối với Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên.

Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương (Bộ Nội vụ) vừa có công văn về việc lấy ý kiến nhân dân đối với các tập thể, cá nhân đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến.

Lấy ý kiến tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân đối với Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên.

Lấy ý kiến tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân đối với Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên.

Trước đó, Bộ Quốc phòng có tờ trình trình Thủ tướng Chính phủ xét, đề nghị Chủ tịch nước tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước cho 1 tập thể và 2 cá nhân.

Căn cứ quy định của Luật Thi đua, khen thưởng, Bộ Nội vụ tiến hành lấy ý kiến nhân dân đối với việc tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân đối với Trung đoàn 21, Sư đoàn 3, Quân khu 1.

Truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân đối với 2 cá nhân là: Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên, nguyên Tư lệnh Bộ Tư lệnh Trường Sơn; Liệt sĩ Lê Thị Bạch Cát, nguyên Quận ủy viên, Bí thư Quận đoàn, Bí thư Chi bộ Võ trang tuyên truyền liên quận 2 - 4 (nay là quận 1, TP.HCM).

Các ý kiến đóng góp đề nghị gửi về Bộ Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương), địa chỉ số 103 Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội trước ngày 10/3/2024 để tổng hợp báo cáo Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên tên khai sinh là Nguyễn Hữu Vũ, bí danh Nguyễn Văn Đồng, sinh ngày 1/3/1923 tại xã Quảng Trung, huyện Quảng Trạch (nay là thị xã Ba Đồn), tỉnh Quảng Bình.

Với những cống hiến, công lao to lớn và thành tích xuất sắc đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, ông được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao Vàng, Huân chương Quân công hạng Nhất, Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cùng nhiều huân chương, huy chương, phần thưởng cao quý khác của Việt Nam và quốc tế.

Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên là nhà lãnh đạo tài năng, đức độ có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, đặc biệt là trong quá trình xây dựng, bảo vệ, khai thác và duy trì thông suốt đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh khi kháng chiến chống Mỹ cứu nước, cũng như khi tái thiết, phát triển đất nước sau chiến tranh.

Phùng Đô

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/lay-y-kien-truy-tang-danh-hieu-anh-hung-llvt-nhan-dan-cho-trung-tuong-dong-sy-nguyen-192240226180808928.htm