Lấy ý kiến nhân dân đảm bảo hiệu quả, tránh hình thức

Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 18, chiều 13/12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định việc lấy ý kiến nhân dân về dự án Luật Đất đai (sửa đổi).

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/lay-y-kien-nhan-dan-dam-bao-hieu-qua-tranh-hinh-thuc-63069.htm