Lấy ý kiến hoàn thiện cuốn tài liệu truyền dạy tiếng Sán Dìu

Ngày 30/5, tại xã Quý Sơn (Lục Ngạn), Ban Dân tộc tỉnh Bắc Giang phối hợp với Hội Bảo tồn và Phát triển văn hóa dân tộc Sán Dìu tỉnh tổ chức hội thảo lấy ý kiến các chuyên gia để hoàn thiện biên dịch, xây dựng cuốn tài liệu truyền dạy tiếng dân tộc Sán Dìu.

Đại biểu dự hội thảo đã nghe các báo cáo đánh giá về thực trạng bảo tồn tiếng nói, chữ viết của dân tộc Sán Dìu trên địa bàn tỉnh và quá trình sưu tầm, biên dịch tài liệu.

 Đại biểu dự hội thảo.

Đại biểu dự hội thảo.

Sau gần 3 tháng tập trung, các thành viên của Hội Bảo tồn và Phát triển văn hóa dân tộc Sán Dìu tỉnh đã biên dịch, xây dựng xong cuốn tài liệu truyền dạy tiếng dân tộc Sán Dìu. Tài liệu gồm 10 chương, 173 trang, nội dung truyền dạy ngôn ngữ giao tiếp cơ bản bằng tiếng Sán Dìu.

Tại đây, ý kiến các chuyên gia, nhà nghiên cứu đánh giá cao công trình nghiên cứu của các nghệ nhân, người am hiểu tiếng nói, chữ viết của đồng bào Sán Dìu. Cùng đó, đại biểu nêu ý kiến đề nghị nhóm tác giả biên dịch nghiên cứu điều chỉnh thể thức văn bản; bổ sung một số lời bài hát, làn điệu dân ca vào nội dung cuốn tài liệu cho phù hợp với phong tục, tập quán của đồng bào.

Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh đã đóng góp nhiều ý kiến giúp cho đội ngũ soạn thảo, biên dịch sớm hoàn thiện cuốn tài liệu để trình cấp có thẩm quyền ban hành làm tài liệu chính thức truyền dạy và lưu giữ trong cộng đồng người Sán Dìu, kho tàng văn hóa các dân tộc tỉnh Bắc Giang.

Được biết, ngày 25/10/2023, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1175/QĐ-UBND phê duyệt Đề án “Bảo tồn, phát huy tiếng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bắc Giang”, giao Ban Dân tộc tỉnh là cơ quan chủ trì thực hiện. Ban Dân tộc tỉnh đã thành lập 7 tổ biên dịch, xây dựng tài liệu truyền dạy tiếng các dân tộc Nùng, Tày, Dao, Hoa, Sán Dìu, Cao Lan, Sán Chí.

Đến nay, các tổ biên dịch cơ bản hoàn thành, bắt đầu tổ chức lấy ý kiến các chuyên gia, nhà nghiên cứu đóng góp để tiếp tục hoàn thiện. Sau khi các cuốn tài liệu chính thức ban hành, Ban Dân tộc tỉnh sẽ hướng dẫn, chỉ đạo việc tổ chức thực hiện, góp phần bảo tồn và phát huy tiếng nói của các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Tin, ảnh: Nguyên Vũ

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.vn/lay-y-kien-hoan-thien-cuon-tai-lieu-truyen-day-tieng-san-diu-185636.bbg