Lấy ý kiến góp ý sửa đổi luật khoa học và công nghệ

Sáng 13/6, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường tổ chức hội thảo trao đổi, lấy ý kiến góp ý của một số doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế lớn về sửa đổi Luật Khoa học và Công nghệ.

Thời gian qua, Luật Khoa học và Công nghệ 2013 đã phát huy được vai trò trụ cột liên quan đến thúc đẩy KHCN, tạo hành lang pháp lý cũng như thúc đẩy và nâng cao hiệu quả hoạt động KHCN. Tuy nhiên, trước sự phát triển nhanh của KH và CN trong nước và thế giới, nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực tế triển khai Luật, đòi hỏi phải tiến rà soát, nghiên cứu và sửa đổi toàn diện các quy định của Luật Khoa học và Công nghệ 2013.

Hội thảo đã ghi nhận những khó khăn vướng mắc đối với hoạt động khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo cũng như đề xuất mô hình tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo tại doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế hiện nay. Nhiều ý kiến cho rằng, cần có ưu đãi cũng như tạo điều kiện thuận lợi về đầu tư tài chính cho khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo tại doanh nghiệp và tập đoàn kinh tế; Cần có cơ chế chính sách tạo động lực cho phát triển hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp; quỹ đổi mới sáng tạo hay quyền sử hữu trí tuệ và thương mại hóa trong hoạt động khoa học và công nghệ... Bên cạnh đó, việc thúc đẩy hội nhập hợp tác quốc tế và hội nhập khoa học công nghệ; xây dựng cơ chế thử nghiệm có kiểm soát trong hoạt động nghiên cứu khoa học đối với các ngành, lĩnh vực cũng là những vấn đề được các đại biểu quan tâm, cho ý kiến./.

Bích Hạnh - Tùng Dương

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/lay-y-kien-gop-y-sua-doi-luat-khoa-hoc-va-cong-nghe-225528.htm