Lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định quan trắc, dữ liệu KTTV đối với trạm khí tượng

Theo Chương trình Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) năm 2018, Tổng cục Khí tượng thủy văn (KTTV) đã triển khai xây dựng dự thảo Thông tư quy định kỹ thuật về quan trắc và cung cấp thông tin, dữ liệu KTTV đối với trạm KTTV chuyên dùng, dự kiến ban hành trong tháng 11/2018.

Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành phát biểu tại hội thảo. Ảnh: BL

Thông tin trên được Tổng cục Khí tượng thủy văn (Bộ TN&MT) cho biết tại hội thảo Lấy ý kiến về dự thảo Thông tư quy định kỹ thuật về quan trắc và cung cấp thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn đối với trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng được tổ chức ngày 8/10 tại Hà Nội.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành cho biết: Theo Chương trình Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực TN&MT năm 2018, Bộ TNMT đã chỉ đạo Tổng cục KTTV triển khai xây dựng dự thảo Thông tư quy định kỹ thuật về quan trắc và cung cấp thông tin, dữ liệu KTTV đối với trạm KTTV chuyên dùng; trình Bộ dự kiến ban hành trong tháng 11/2018.

Theo Thứ trưởng, thực hiện Luật KTTV năm 2015, Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật KTTV, đến nay đã có khoảng trên 400 chủ công trình (khi xây dựng, khai thác chịu tác động hoặc gây tác động đến điều kiện KTTV mà có khả năng ảnh hưởng đến an toàn, tính mạng, tài sản của cộng đồng - khoản 3 Điều 13 Luật KTTV) phải tổ chức quan trắc KTTV từ ngày 01/7/2018;

Bên cạnh đó cũng có hàng trăm chủ công trình khác của các Bộ, ngành, địa phương đã, đang và sẽ triển khai các hoạt động KTTV chuyên dùng theo nhu cầu, mục đích riêng của mình cũng tự nguyện tổ chức quan trắc... “Vì vậy, việc xây dựng và ban hành Thông tư nêu trên có ý nghĩa quan trọng, nhằm hướng dẫn kỹ thuật, tạo thuận lợi tối đa cho tổ chức, cá nhân có hoạt động KTTV chuyên dùng” - Thứ trưởng Lê Công Thành nhấn mạnh.

Thứ trưởng cũng cho biết, dự thảo Thông tư được trình bày tại hội thảo gồm những nội dung liên quan đến yêu cầu kỹ thuật về công trình, thiết bị và phương pháp quan trắc KTTV, quy định về truyền nhận dữ liệu của các trạm KTTV chuyên dùng; trong đó quy định cụ thể hơn các hoạt động quan trắc và cung cấp thông tin, dữ liệu KTTV nêu tại Nghị định số 38/2016/NĐ-CP.

Theo Tổng cục KTTV hiện nay đã có hàng trăm chủ các công trình, doanh nghiệp nhà nước và tư nhân có tham gia các hoạt động khí tượng thủy văn chuyên dùng khác. Bởi vậy, Thông tư được xây dựng nhằm cụ thể hóa các nội dung mang tính quy phạm pháp luật về lĩnh vực chuyên ngành nhằm hướng dẫn kỹ thuật, tạo thuận lợi tối đa cho tổ chức, cá nhân có hoạt động khí tượng thủy văn chuyên dùng hoạt động đúng quy định.

Dự thảo “Thông tư quy định kỹ thuật về quan trắc và cung cấp thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn đối với trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng” đã đề xuất các nội dung quan trọng, cần thiết như: Các loại công trình phải quan trắc KTTV chuyên dùng; yêu cầu kỹ thuật đối với quan trắc KTTV chuyên dùng (nội dung quan trắc, vị trí quan trắc, công trình, thiết bị quan trắc; phương pháp quan trắc khí tượng thủy văn; quy định về truyền nhận dữ liệu của các trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng, trong đó đã bao gồm các hoạt động quan trắc và cung cấp thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn quy định tại Nghị định số 38/2016/NĐ-CP…).

Tại Hội thảo, các đại biểu đã nghe và thảo luận các báo cáo kỹ thuật liên quan đến vấn đề xây dựng dự thảo Thông tư như: Những yêu cầu kỹ thuật về công trình, thiết bị và phương pháp quan trắc; hiện trạng thu nhận thông tin dữ liệu khí tượng thủy văn quốc gia; vai trò của số liệu quan trắc khí tượng thủy văn chuyên dùng trong dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn và phục vụ quy trình vận hành liên hồ, đơn hồ thủy điện, thủy lợi, giao thông, du lịch và phát triển kinh tế xã hội; sự cần thiết của dữ liệu các trạm khí tượng thủy văn trong công tác dự báo lượng nước về hồ thủy điện; vai trò của trạm quan trắc khí tượng thủy văn chuyên dùng trong dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn và phục vụ phát triển nông nghiệp và phát triển kinh tế xã hội…Đây là những yêu cầu cấp thiết cần được quy định cụ thể trong quá trình xây dựng dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật nhằm bảo đảm tính khả thi để văn bản sớm đi vào cuộc sống sau khi được ban hành./.

Bích Liên