Lấy ý kiến cộng đồng dân cư triển khai Dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột

Ngày 6-10, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh tổ chức hội nghị lấy ý kiến cộng đồng dân cư 5 xã bị ảnh hưởng bởi Dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột là Ninh Xuân, Ninh Thân, Ninh Thượng, Ninh Tây và Ninh Sim (thị xã Ninh Hòa).

Tại hội nghị, sau khi nghe đại diện Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh thông tin về mục đích, ý nghĩa, quy mô dự án, đa số người dân đều thống nhất, ủng hộ chủ trương đầu tư dự án. Đồng thời, mong muốn chủ đầu tư có phương án đảm bảo an toàn giao thông và môi trường khu vực xung quanh; xem xét đơn giá bồi thường, hỗ trợ về đất đai, tài sản, hoa màu phù hợp để đảm bảo lợi ích chính đáng của người dân.

Được biết, Dự án thành phần 1 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột có chiều dài 117,5km, đoạn qua tỉnh dài khoảng 33,2km; điểm đầu là nút giao thông Quốc lộ 26B và Quốc lộ 1, điểm cuối thuộc địa phận xã Ninh Tây (thị xã Ninh Hòa). Dự án đi qua 8 xã, phường của thị xã Ninh Hòa gồm: Ninh Xuân, Ninh Thân, Ninh Thượng, Ninh Tây, Ninh Sim, Ninh Đông, Ninh Đa và Ninh Trung.

Theo kế hoạch, trong ngày 7-10, 2 đơn vị tổ chức hội nghị lấy ý kiến cộng đồng dân cư 3 xã, phường còn lại.

THÀNH NAM

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/chinh-tri/202210/lay-y-kien-cong-dong-dan-cu-trien-khai-du-an-cao-toc-khanh-hoa-buon-ma-thuot-8265113/