'Lấy sự hài lòng của tổ chức, cá nhân làm nền tảng phục vụ'

  221 liên quanGốc

  Đó là khẩu hiệu hành động của UBND phường Phúc La, quận Hà Đông nhằm xây dựng mô hình bộ phận một cửa giải quyết thủ tục hành chính, bộ phận tiếp công dân văn minh, thân thiện, chuyên nghiệp.

  Thực hiện khẩu hiệu trên, ngay từ đầu năm 2019, UBND phường Phúc La đã tổ chức các hội nghị triển khai Nghị quyết của Đảng ủy, các kế hoạch của UBND phường về công tác cải cách hành chính (CCHC), kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) với thành phần tham gia gồm: Toàn thể cán bộ, công chức, đoàn thể cơ quan và tổ dân phố.

  UBND phường đã chỉ đạo toàn bộ cán bộ, công chức, lao động hợp đồng thuộc UBND phường thực hiện nghiêm Quyết định 07/2016/QĐ-UBND ngày 8-3-2016 và Quyết định số 522/QĐ-UBND ngày 25-1-2017 của UBND TP Hà Nội về việc ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc TP Hà Nội, đặc biệt là các công chức thực hiện nhiệm vụ tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả TTHC.

  Lãnh đạo phường Phúc La đối thoại với tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành. Ảnh:UBND phường Phúc La

  UBND phường tổ chức hướng dẫn triển khai thực hiện sử dụng phần mềm một cửa dùng chung ba cấp tới toàn bộ lãnh đạo, công chức phụ trách chuyên môn và công chức tiếp nhận hồ sơ tại một cửa. Tổ chức hội nghị đối thoại với cá nhân, tổ chức về giải quyết TTHC giúp chính quyền địa phương trong công tác chỉ đạo, thực hiện giải quyết TTHC ở cơ sở cũng như làm tốt công tác kiểm soát TTHC, góp phần xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại.

  Căn cứ kế hoạch của Quận ủy - UBND quận, UBND phường Phúc La đã xây dựng, triển khai kế hoạch thực hiện với những nội dung cụ thể, phân công rõ trách nhiệm đối với cán bộ công chức tại bộ phận một cửa phường. Ngay từ đầu năm, Đảng ủy phường đã chỉ đạo các tổ chức đoàn thể tuyên truyền, vận động tới cán bộ, hội viên, đoàn viên và nhân dân về việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Công tác tuyên truyền trên đài truyền thanh, cổng thông tin điện tử, tại các hội nghị của phường được tăng cường, đổi mới bằng nhiều hình thức nhằm phổ biến đẩy đủ, kịp thời các văn bản chỉ đạo của UBND các cấp về công tác CCHC. Tổ chức tập huấn, hướng dẫn, tuyên truyền cho cán bộ tổ dân phố về các nội dung liên quan đến tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC, đặc biệt là thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4.

  Bộ phận “một cửa” UBND phường được trang bị đầy đủ thiết bị hiện đại: Máy tính, máy in, máy quét, máy lấy số tự động, máy tra cứu thông tin, màn hình tuyên truyền.

  UBND phường duy trì mở cửa 2 điểm hỗ trợ sử dụng dịch vụ công trực tuyến tại khu dân cư: Sảnh tòa nhà CT1A – Khu đô thị Văn Quán – Yên Phúc và sảnh tòa nhà CT1B2 – Khu đô thị Xa La phục vụ người dân tham gia sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

  Bộ phận “tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả” niêm yết thông báo và quy trình hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 tại bộ phận “Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả” và Cổng thông tin điện tử của phường. UBND phường phát tài liệu thông báo, hướng dẫn tới tổ trưởng 19 tổ dân phố để niêm yết tại hội trường, các bảng tin, các địa điểm tập trung đông dân cư. Tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh về các văn bản hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 và kết quả thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 tại UBND phường.

  Lồng ghép tuyên truyền CCHC, Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trong các hội nghị của UBND phường, đoàn thể, tổ dân phố.

  Tính đến ngày 30-10-2019, tổng số TTHC đã được rút gọn thời gian giải quyết: 115 TTHC trên tổng số 133 TTHC thực hiện tại UBND phường Phúc La đạt tỉ lệ 86%. Trong đó, TTHC mức độ 2: Tổng số hồ sơ đã tiếp nhận là 7595 hồ sơ, trong đó số hồ sơ giải quyết đúng hạn là 7595 hồ sơ, đạt tỷ lệ 100%. TTHC mức độ 3,4: tổng số hồ sơ tiếp nhận giải quyết theo mức độ 3,4 là 1153 hồ sơ, 100% hồ sơ nộp trực tuyến, được giải quyết trước hạn và đúng hạn.

  Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Quận ủy Hà Đông về việc “Tiếp tục thực hiện việc cưới, việc tang theo nếp sống văn hóa trên địa bàn quận Hà Đông”, UBND phường Phúc La thường xuyên tổ chức trang trọng việc trao giấy đăng ký kết hôn cho các đôi bạn trẻ tại trụ sở UBND phường.

  Ông Nguyễn Đức Tiến, Chủ tịch UBND phường Phúc La cho biết, kết quả triển khai thực hiện CCHC, mô hình một cửa thân thiện gần dân của phường Phúc La trong thời gian qua đã góp phần nâng cao chất lượng phục vụ, bảo đảm sự hài lòng của tổ chức, công dân khi đến giao dịch tại phường.

  Cũng theo chia sẻ của ông Nguyễn Đức Tiến, cùng với việc duy trì kết quả đạt được, cán bộ, công chức bộ phận một cửa phường Phúc La luôn cố gắng nỗ lực phấn đấu, phát huy tinh thần kỷ luật, kỷ cương hành chính, tạo mọi điều kiện thuận lợi tốt nhất cho công dân đến giao dịch tại bộ phận một cửa để đáp ứng nhu cầu của nhân dân theo quy định của pháp luật. “Chúng tôi sẽ thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp trong giải quyết hồ sơ hành chính của tổ chức, cá nhân và DN; hướng tới xây dựng hình ảnh người cán bộ “tận tụy, trách nhiệm, thân thiện, gần dân”, ông Nguyễn Đức Tiến cho biết.

  Văn Biên

   Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/lay-su-hai-long-cua-to-chuc-ca-nhan-lam-nen-tang-phuc-vu-168626.html