Lấy sản phẩm làm 'thước đo' hiệu quả

  2 liên quanGốc

  Xác định quyết tâm đổi mới, sáng tạo là động lực, lấy sản phẩm làm 'thước đo' hiệu quả, Ban Tổ chức Thành ủy và Ban Tổ chức cấp ủy các cấp thành phố Hà Nội đã phát huy truyền thống vẻ vang của ngành, đóng góp xứng đáng trong kết quả chung của thành phố. Giữa bối cảnh đại dịch Covid-19, ngành Tổ chức xây dựng Đảng Hà Nội vẫn hoàn thành khối lượng công việc rất lớn với nhiều dấu ấn...

  Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo phát biểu tại Hội nghị sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

  Nhanh nhạy, quyết liệt, hiệu quả

  Dù chịu nhiều tác động của đại dịch Covid-19, nhưng tiếp nối truyền thống vẻ vang của ngành 91 năm qua, phát huy những thành tựu đáng tự hào của Đảng bộ Thủ đô, từ đầu năm 2021 đến nay, Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội và hệ thống cơ quan tổ chức cấp ủy các cấp đã thực hiện khối lượng công việc rất lớn, đạt nhiều kết quả mới. Ban Tổ chức Thành ủy và Ban Tổ chức các cấp ủy đã hoàn thành sớm nhiệm vụ tham mưu ban hành chương trình cụ thể hóa công tác tổ chức xây dựng Đảng trong Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp. Tiêu biểu, Ban Tổ chức Thành ủy đã tham mưu ban hành, quán triệt, chỉ đạo triển khai Chương trình số 01-CTr/TU ngày 17-3-2021 của Thành ủy về “Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025”. Chương trình có ý nghĩa “xương sống” này không chỉ được ban hành sớm hơn các nhiệm kỳ trước mà nội dung, hình thức đều có đổi mới.

  Theo Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến, Chương trình số 01-CTr/TU xác định cụ thể nhiệm vụ từng tháng, từng quý, từng năm; rõ nội hàm công việc, ai chủ trì, ai phối hợp, khi nào bắt đầu, khi nào kết thúc...

  Dấu ấn công tác tham mưu của Ban Tổ chức Thành ủy còn thể hiện rõ trong việc giúp Thành ủy Hà Nội ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 31-5-2021 về “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm tiếp theo”. Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo nêu rõ: “Với Nghị quyết này, Thành ủy quyết tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp thành phố có tư tưởng chính trị vững vàng; phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng, gương mẫu. Nghị quyết xác định rõ yêu cầu kiên quyết, kịp thời thay thế, điều chuyển những cán bộ yếu kém không chờ hết nhiệm kỳ, hết thời hạn bổ nhiệm hoặc đến tuổi nghỉ hưu”.

  Thực hiện nhiệm vụ chính trị nổi bật nhất từ đầu năm đến nay là cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Ban Tổ chức Thành ủy và Ban Tổ chức các cấp ủy địa phương không chỉ hoàn thành việc tham mưu, thẩm định nhân sự các cấp, mà còn chủ động phối hợp rà soát, cảnh báo kịp thời những nơi có nguy cơ phức tạp ảnh hưởng đến kết quả bầu cử để có giải pháp phòng ngừa, xử lý. Trong đó, Ban Tổ chức Thành ủy đã chỉ rõ 9 đơn vị cấp huyện, 50 đơn vị cấp xã cần quan tâm. Đây là đóng góp rất quan trọng giúp cuộc bầu cử tại Thủ đô diễn ra thành công trọn vẹn.

  Cùng với đó, ngành Tổ chức xây dựng Đảng thành phố cũng góp phần hoàn thành ở mức cao các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ công tác thường xuyên như kết nạp Đảng, thành lập tổ chức Đảng ngoài khu vực nhà nước, công tác đánh giá, xếp loại tổ chức Đảng và đảng viên... Đáng chú ý, không chỉ nâng cao chất lượng, mà chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới 9 tháng qua còn đạt mức cao, với 6.606 đảng viên, tăng 17,2% so với cùng kỳ năm 2020.

  Không cho phép bằng lòng với kết quả trước mắt

  Từ nay đến cuối năm 2021, Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội xác định 10 nhóm nhiệm vụ tập trung thực hiện với quyết tâm hoàn thành xuất sắc công việc đã đề ra.

  Đáng chú ý, Ban Tổ chức Thành ủy và các Ban Tổ chức cấp ủy các cấp thành phố sẽ tiếp tục tham mưu triển khai, theo dõi, đôn đốc thực hiện các chương trình, nghị quyết của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác cán bộ, nhất là Chương trình số 01-CTr/TU, Nghị quyết số 04-NQ/TU... Ban sẽ tập trung triển khai, hoàn thành các đề tài, đề án quan trọng về nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên; rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ...

  Tiếp tục xác định nhiệm vụ trọng tâm là hoàn thiện hệ thống văn bản về công tác tổ chức, cán bộ, Ban Tổ chức Thành ủy sẽ tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy sửa đổi, bổ sung, xây dựng ban hành Quy định về tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý; Quy định về luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo quản lý thuộc thành phố; Danh mục vị trí công tác phải định kỳ chuyển đổi đối với các chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý...

  Ngoài ra, Ban Tổ chức Thành ủy sẽ tiếp tục triển khai kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy về sắp xếp các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố; đề xuất giao biên chế giai đoạn 2022-2026. Ban cũng sẽ theo dõi, hướng dẫn các địa phương, đơn vị kiện toàn các chức danh lãnh đạo, quản lý theo phân cấp; đôn đốc 4 huyện còn lại thành lập đảng bộ khối doanh nghiệp.

  Đồng chí Vũ Đức Bảo khẳng định, quyết tâm tô thắm thêm truyền thống của ngành Tổ chức xây dựng Đảng, Ban Tổ chức Thành ủy xác định không cho phép mình bằng lòng với kết quả trước mắt, mà phải không ngừng nỗ lực phấn đấu, năng động, tích cực tìm tòi, đổi mới, sáng tạo; tiếp tục lấy sản phẩm làm “thước đo” hiệu quả công việc, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ với hiệu quả cao nhất.

  Hà Vũ

  Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/1014555/lay-san-pham-lam-thuoc-do-hieu-qua