Lây nhiễm HIV/AIDS từ quan hệ tình dục có xu hướng tăng

Ước tính hết năm 2016 sẽ có khoảng 10.000 người nhiễm HIV mới được phát hiện, 6.500 người chuyển sang AIDS và có khoảng 2.000 người nhiễm HIV tử vong.

Lây nhiễm HIV/AIDS từ quan hệ tình dục có xu hướng tăng - Ảnh 1

Cục Phòng chống HIV/AIDS (Bộ Y tế) vừa công bố, trong 10 tháng đầu năm, cả nước phát hiện mới 8.059 người nhiễm HIV, chuyển sang giai đoạn AIDS 5.266 người, số người nhiễm HIV tử vong 1.592 người. Ước tính hết năm 2016 sẽ có khoảng 10.000 người nhiễm HIV mới được phát hiện, 6.500 người chuyển sang AIDS và có khoảng 2.000 người nhiễm HIV tử vong.

Phân tích số trường hợp mới phát hiện nhiễm HIV, nam giới chiếm 69,8%, nữ giới chiếm 30,2%, lây nhiễm qua đường tình dục chiếm 56%, lây nhiễm qua đường máu 34%, mẹ truyền sang con 2%, còn lại không rõ.

Số người xét nghiệm HIV phát hiện mới tiếp tục giảm, tuy nhiên mức độ giảm không đáng kể so với cùng kỳ 2015.

Đường lây truyền dịch HIV/AIDS tại Việt Nam thay đổi từ lây truyền qua đường tiêm chích ma túy là chính, sang lây nhiễm qua quan hệ tình dục không an toàn, những người nhiễm HIV mới không còn tập trung trong nhóm có hành vi nguy cơ cao như trước đây, mà là lây nhiễm HIV xẩy ra trong nhóm những người dễ bị tổn thương như vợ, bạn tình của người nhiễm HIV, vợ bạn tình của người nghiện chích ma túy.