Lấy nhầm vợ buôn ma túy

    Báo Công An Nhân Dân
    5 đăng lạiGốc

    Sau nhiều lần đi mua hàng “giúp” vợ, Pháp nghi ngờ và phát hiện ra việc mình đã dính vào đường dây buôn ma túy. Không dừng lại mà Pháp lại hăng hái cùng vợ “làm ăn”.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/phapluat/2008/9/98881.cand