Lấy lòng đường làm nơi buôn bán

    Báo Đầu Tư
    Gốc

    (CATP) Đường Điện Biên Phủ là đường một chiều, có lượng xe cộ lưu thông với mật độ lớn, nhất là vào giờ tan tầm. Chính vì vậy, cứ khoảng 16 giờ hàng ngày có rất nhiều xe bán trái cây dạo tụ về đây, thản nhiên đậu...

    Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/toa_soan_va_ban_doc/20081230.85897/copy_of_20081230.58655/20090223.71835.html