Lấy kết quả thực hiện Nghị quyết 09 làm cơ sở đánh giá thi đua

(HNMO)- Ngày 28-12, Quận ủy Hoàn Kiếm tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU của Thành ủy Hà Nội về "Tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn TP Hà Nội, giai đoạn từ nay đến năm 2020".

Tới dự có Phó bí thư Thành ủy Tưởng Phi Chiến, Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước TP Hà Nội.

Hai năm thực hiện Nghị quyết 09, Quận ủy Hoàn Kiếm đã thành lập mới được 10 tổ chức Đảng, kết nạp thêm 77 đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài khực nhà nước. Cũng trong thời gian này, Hoàn Kiếm đã thành lập được 46 tổ chức công đoàn, kết nạp trên 3.600 đoàn viên; thành lập được 14 tổ chức thanh niên.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Bí thư Thành ủy Tưởng Phi Chiến đánh giá cao trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết 09 của quận Hoàn Kiếm, nhất là trong bối cảnh kinh tế khó khăn năm 2013 vẫn hoàn thành chỉ tiêu thành phố giao. Đồng chí cho rằng, với số lượng DN ngoài khu vực nhà nước lớn, Hoàn Kiếm có lợi thế trong việc thực hiện Nghị quyết 09. Trong thời gian tới, quận cần tích cực đổi mới cách làm, nhất là khâu chỉ đạo, đôn đốc thực hiện; phấn đấu vượt chỉ tiêu đề ra. Cần coi kết quả thực hiện Nghị quyết 09 là một trong những cơ sở để đánh giá, xếp loại thi đua tập thể, cá nhân cán bộ, đảng viên.