Lầu Năm Góc treo đại kỳ kỷ niệm 18 năm vụ tấn công khủng bố 11.9

Một lá quốc kỳ Mỹ khổng lồ đã được treo vào lúc rạng sáng 11.9, bên phía tòa nhà Lầu Năm Góc từng bị hư hại sau khi máy bay American Airlines 77 đâm vào ngày 11.9.2001. Đọc thêm