Lật tẩy “vị tướng trẻ” có... năm người vợ (!)

    Báo Đầu Tư
    Gốc

    (CATP) Thời gian gần đây, tại TP. Hồ Chí Minh và một số địa phương dư luận xì xầm về một “vị tướng trẻ” là con đồng chí X. - cán bộ lãnh đạo cao cấp của Đảng và Nhà nước.

    Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/trat_tu_xa_hoi/2008/11/20081105.86222.ca