Lasta vừa khai trương Trung tâm Kỹ thuật và Dịch vụ truyền thông

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    Lasta vừa khai trương Trung tâm Kỹ thuật và Dịch vụ truyền thông, nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng phim, đồng thời trang bị đầy đủ cơ sở vật chất cho dự án 600 - 700 tập phim trong năm 2008 của Lasta (năm 2007 là 300 tập).

    Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/van-hoa/222448.asp