Lập Vi bằng khi cơ quan Nhà nước yêu cầu

Cơ quan Nhà nước có thể yêu cầu Thừa phát lại lập Vi bằng hay không? Nếu có thì pháp luật quy định như thế nào về trường hợp này?

Lập Vi bằng khi cơ quan Nhà nước yêu cầu - Ảnh 1

Bùi Ngọc Chung (xã Xuân Mai, huyện Chương Mỹ)

Trả lời

Văn bản pháp luật quy định về chế định Thừa phát lại đã được Nghị quyết số 36/QH13 và khoản 2, Điều 3, Nghị định số 61/2009/NĐ-CP ngày 24/7/2009 quy định rõ công việc Thừa phát lại được làm “lập Vi bằng theo yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức”. Như vậy, Thừa phát lại có quyền lập Vi bằng khi cơ quan Nhà nước yêu cầu. Việc lập Vi bằng khi cơ quan Nhà nước yêu cầu, Thừa phát lại phải tuân thủ các điều khoản ghi rõ tại khoản 2, Điều 3, Điều 26, Điều 29 Nghị định số 61/2009/NĐ-CP ngày 24/7/2009 và Điều 8 Nghị định 135/2013/NĐ-CP ngày 18/10/2013 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 61/2009/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại.

Thừa phát lại Bùi Trọng HàoVăn phòng Thừa phát lại quận Hà Đông

Câu hỏi bạn đọc xin gửi về địa chỉ: Báo Kinh tế & Đô thị, số 21 Huỳnh Thúc Kháng, quận Đống Đa, Hà Nội; Email: bandoc@ktdt.com.vn