Lập trường của Mỹ, Nhật Bản về giải giáp hạt nhân Triều Tiên

    Gốc

    Ngày 2/10, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo nước này đã thông qua dự thảo tuyên bố chung của sáu bên tham gia vòng đàm phán về các bước tiếp theo nhằm tiến tới phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

    Nguồn VTC News: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/216348/Default.aspx